Welkom bij Roeqia Praktijk

Roeqia Praktijk heeft ruime ervaring met de Roeqia Sharaïya en andere islamitische geneeswijzen. Wij zijn formeel geautoriseerd (speciale ithn) om de Roeqia Sharaïya uit te voeren en onze autorisatie loopt terug tot onze geliefde Profeet salla Allahu alayhi wasallam. Zonder deze autorisatie is het niet mogelijk om de Roeqia Sharaïya uit te voeren.

Wij behandelen de volgende aandoeningen/ziektes:

  • Sihr/Buyu/Voodoo, komt vooral voor bij Marokkanen, Turken en Surinamers. Maar ook bij autochtone Nederlanders die relaties (zakelijk en/of prive) hebben met deze groepen medelanders. Sihr (Buyu/Voodoo/Zwarte Magie) is meestal gebaseerd op haat, afgunst en jaloezie.
  • Jinn/boze geesten, komt voor bij alle bevolkingsgroepen. De meeste klachten die niet verklaard kunnen worden vanuit het reguliere medische circuit kunnen door de Jinn/Boze geesten worden veroorzaakt.
  • Aïn/boze oog, komt voor bij alle bevolkingsgroepen en is niet gebaseerd op haat, afgunst en jaloezie. Boze oog heeft voornamelijk veel negatieve invloed op kinderen.
  • Migraine, komt voor bij alle bevolkingsgroepen maar voornamelijk bij vrouwen. Migraine is, in tegenstelling tot het standpunt van Neurologen, zeer zeker te genezen. De behandeling van migraine neemt ook maar 3 dagen in beslag met volledige genezing als resultaat.
  • Onvruchtbaarheid, komt vaak voor bij zowel mannen als vrouwen door Sihr/Buyu en/of Jinn/Boze geesten. Met name wanneer uit medisch onderzoek blijkt dat er geen lichamelijke belemmeringen zijn.

Onze standpunt over ziektes en genezing:

  • Allah sw is de enige Genezer. Hij heeft ziekte en genezing geschapen. Hij is Barmhartig en heeft daarom genezing eerder dan de ziekte laten neerdalen.
  • Voor elke ziekte is er genezing. Dit is een belofte van Allah sw. Vaak geven mensen de hoop op na herhaaldelijke teleurstellingen. Weet dat Allah sw ook jou genezing heeft geschapen en blijf zoeken totdat je het vindt.
  • Genezing kan alleen door de juiste Sabab (actief handelen). Ondanks het feit dat Allah sw de Genezer is, heeft Hij verschillende Asbab (meervoud Sabab) geschapen om de genezing te verkrijgen. Veel mensen doen smeekbedes bij Allah sw om hen te genezen middels een wonder. Dit is verkeerd en gebaseerd op onwetendheid van Goddelijke zaken. Het is altijd beter om smeekbedes bij Allah sw te doen om de juiste Sabab te vinden. Denk maar aan al Profeten (alayhim Assalam) die ziek waren, zij kregen allemaal van Allah sw de juiste Sabab geopenbaard. Voorbeeld het verhaal van Sayyiduna Ayoeb alayhi Assalam.
  • Roeqia Praktijk is een juiste sabab voor bovenstaande kwalen. En veel mensen vinden genezing bij ons, walhamdoelillah. Alle dank aan Allah sw.